Főoldal Amy Regények Carrd Galéria Oldal
Mysteries of the Night
Egy csippetnyi blog egy nem átlagos lány tollából.
Vámpírok | Vámpír időkalauz

1000 környékén

 • A köztudottan, mélyen vallásos keresztények az Apokalipszis eljövetelét várták erre az időszakra, amikor is a jók a Mennybe, a rosszak a Pokolra kerülnek. Mindenki igyekezett felkészülni, a gonosz erők leküzdésére. Számtalan irat és feljegyzés készült ebben az időszakban különleges képességekről, boszorkányságról, földöntúli lények jelenéseiről. Azonban a végítélet elmaradt, s ezt az emberek többsége a Sátán győzelmeként fogta fel.
 • 1047: Ez iratban megjelent az „upir” kifejezés, feltehetőleg ebből jött később a vámpír szó. A szövegben Upir Lichy (bűbájos, vámpír, kegyetlen, csúf… stb.) orosz hercegről olvashatunk, aki különös kegyetlenséggel bánt a szerinte arra érdemesekkel.

1100 környékén

 • Megszaporodnak az olyan írások, amikben boszorkányok üldözéséről, elítéléséről és kivégzéséről olvashatunk. Magyarországon Könyves Kálmán (1096-1116) törvénykönyvében kijelenti, hogy boszorkányok nincsenek, ezért üldöztetésük tilos. A vámpír-legendák ekkor kezdenek elburjánzani Kelet-Európában és a Balkánon.
 • 1190: Megjelennek a vámpírlegendák Nyugat-Európában. Walter Map De Nagis Curialium című munkájában vámpírokra utaló nyomokat tesz közzé.
 • 1196: William of Newburgh Chronicles című művében a vámpírok hazajáró lelkek, vagy kísértetek képében jelennek meg.

1200 környékén

 • A III. Ince pápa (1198-1216) által létrehozott inkvizíció eléggé intézményesen lép fel a boszorkányokkal, eretnekekkel szemben is.
 • 1202-1204: A keresztes hadjárat elfoglalja Konstantinápolyt. A hiedelemvilág mozzanatai elterjednek a keresztesek között is. Természetesen a vámpírokkal foglalkozó históriák is megmutatkoznak.
 • 1200-as évek közepe: Megjelenik a máglyahalál, és az ezt megelőző eljárás, amit a boszorkányság kivizsgálására használnak.

1300 környékén

 • 1326: Károly Róbert közbenjárásával megalakul a Szent György lovagrend, amely azt a vértanút választja példaképül, aki legyőzte a Sylena városát fenyegető, emberevő sárkányt.
 • 1300-as évek közepe: Kialakulnak és megerősödnek a területeiket összekötő havasalföldi és moldvai fejedelemségek. A földöntúli lényekről szóló históriák különösképpen a havasalföldi románság körében terjednek el.

1400 környékén

 • 1408: Luxemburgi Zsigmond (1387-1437) létrehozza a Sárkányos-rendet. Célja, hogy az igaz hitet megvédje a pogányokkal és a szakadárokkal szemben.
 • 1420: Vlad felvételt nyer a Sárkányos-rendbe, majd nem sokkal később felveszi a Dracul (sárkány/sárkányos) nevet. Ez a név válik később a Drakula-legenda alapjává. Vlad Dracul birtokot kap az erdélyi Küküllő vidékén.
 • 1428-29: Megszületik Vlad Dracul fia, aki apja után, Vlad-nak neveznek el. Később hozzá kapcsolják a Tepes, vagyis Karóba húzó gúnynevet. Az ő neve nyomán lesz teljes a legenda, illetve egyre inkább ő lesz az alapja is a történeteknek.
 • 1435-1447: Vlad Dracul uralomra tör Havasalföldön, majd 1447-ben a törökök foglyul ejtik, és lefejezik.
 • 1456: Hunyadi János megszerzi Havasalföld trónját. Sikeres hadjáratok a török ellen.
 • 1462: Vlad Tepes trónfosztott lesz egy újabb török hadjárat miatt. Hunyadi Mátyástól (1458-1490) kér segítséget, ám a király elfogatja és 13 éven át börtönbüntetésre, ítéli.
 • 1477: Tepes kiszabadul a börtönből, és visszatér eredeti lakhelyére, sikertelenül megpróbálja visszaszerezni a trónját, ám egy ellene irányuló merénylet áldozata lesz.
 • 1486: Az orosz Fjodor Kuricin (III. Iván követe) elkészíti első elbeszélését Drakuláról. Tepesről azt a képet adja, hogy igazságosztó és önkényes uralkodó volt.

1500 környékén

 • Röpiratok sokasága közli Tepes rémtetteit. Ausztriából indul, és lassan Nyugat-Európára terjed át.
 • 1560: Megszületik Báthory Erzsébet, aki később egyesek szerint, mint a „csejtei szörny”, mások szerint, mint a „vérgrófnő” válik híressé/hírhedté.

1600 környékén

 • 1610: Leo Allatius kiadatja első, a modern vámpírizmussal foglalkozó könyvét, amelynek címe: De Graecorum hodie quirundam opinationabus. Báthory Erzsébetet elítélik, mert több szolgálóját meggyilkolta, és azok vérében fürdött. A csejtei vár egyik szobájába falazzák be, ahol még négy évig húzza.
 • 1610-1630: Báthory Gábort (1608-1613) és Anna nevű húgát vérfertőzéssel vádolják meg. Miután bátyját meggyilkolják, Anna négy boszorkányperben is rést vesz (mint vádlott), amelyek során megfosztják minden vagyonától, de életben maradhat. Mindenhol írások jelennek meg a Báthoryakról, amik persze, a család rosszhírét keltik.
 • 1657: Francoise Richard irománya összefüggéseket vél felfedezni a vámpírok és a boszorkányok között. Címe: Relation de ce qui s’est passé a Saint-Erini Isle de l’Archipel.
 • 1672: Az Isztriai-félszigeten vámpírhisztéria tombol, főként olaszok és horvátok lakta területeken. Halottakat ásnak ki és égetnek el, valamint több embert is meglincselnek.
 • 1679: Phillip Rohr De Masticatione Mortuorum című munkájával megjelenik az első német nyelvű iromány a vámpírokról.

1700 környékén

 • 1710: Kelet-Poroszországban vámpírhisztéria tombol. Lincselnek, gyújtogatnak, hullákat és temetőket gyaláznak meg.
 • 1725: Kelet-Poroszországban ismét vámpírhisztéria tör ki, viszont most sokkalta durvábban.
 • 1725-1730: A Kelet-Poroszországból indult hisztéria lassan eléri Kelet-Európa területeit, majd Magyarországot.
 • 1725-1732: Azokon a területeken, ahol nagyrészt szerbek laknak, de osztrák fennhatóság alá tartozik, több embert ítélnek el vámpírság vádjával.
 • 1734: Német (kelet-poroszországi) leírások átfordítása alapján a vámpír szó beépül az angol nyelvbe.
 • 1735: G. Casal spanyol orvos elsőként közöl leírást a pellagráról, és arról, hogy aki benne szenved, annak a vámpírokra jellemző tünetei vannak.
 • 1744: Giuseppe Davazanti olasz bíboros publikálja első, összefoglaló írását a vámpírokról, melynek címe: Dissertazione sopre I Vampiri.
 • 1746: Augustin Calmet megjelenteti Dissertations sur les Apparitions des Demons et des Espits, et sur revenats, et Vampires de Hungrie, de Boheme, de Moravie, et de Silesie című művét a misztikus lényekről.
 • 1748: Heinrich August Ossendefler Der Vampir címmel megírja az első, modern, német vámpírverset.
 • 1750: Ismételt vámpírhisztéria Kelet-Poroszországban. A hisztéria a csúcspontját Havasalföldön éri el.
 • 1798: Samuel Taylor Coleridge Christabel címmel, megírja az első, angol vámpírverset.

1800 környékén

 • Itáliában bemutatják a milánói operaházban Silvestro de Palma I Vampiri című operáját.
 • 1810: Észak-Angliában egy birkát vámpírszerűen végeznek ki: felvágták az ereit, és kiszívták a vérét. Az eset megihlette John Stagg-et, és megírta The Vampyre című versét. Később több, vámpírtémájú költeménye születik.
 • 1820: Charles Nodier Le Vampire című írását, melyet előbb angolra fordítottak, bemutatják egy londoni színházban. Ez az első vámpír témájú színdarab.
 • 1829: Nodier színdarabját Heinrich Marschner németre lefordítja, és operát kreál belőle. Lipcsében mutatják be először.
 • 1854: Elterjed az az eset, ami a Connecticut állambeli Jewell-ben esett meg a Ray családdal. Ez az első, Amerikából származó vámpírtörténet.
 • 1872: Vincenzo Verzeni olasz férfit elítélik azért, mert több embert is megölt, és kiszívta a vérüket.
 • 1874: Az írországi Ceven városban több birkát is lemészároltak, és kiszívták a vérüket.
 • 1888: Emily Gerard megjelenteti munkáját Erdélyről, ami a Land Beyond the Forest címet viseli. Stoker főleg ebből a műből merített ihletet nagysikerű munkájához.
 • 1897: Megjelenik Bram Stoker regénye, a Drakula. Nagy sikert arat.

1900 környékén

 • 1912: Az ötös számú ház titkai az első olyan mozifilm Angliában, amelynek főszereplői vámpírok. Nem maradt fent kópiája.
 • 1913: Stoker ismét regényt jelentet meg, Drakula vendége címmel.
 • 1920: Stoker regényét elsőízben Szovjet-Oroszországban vetítik le, de a háborús viszonyok közepette a kópiák elvesznek.
 • 1924: A német Fritz Harmannt elítélik, mert vámpírszerűen ölt meg több embert.
 • 1927: Stoker regényéből színpadi változat készül. Előbb Londonban, majd New Yorkban is bemutatják.
 • 1942: A.E. Van Vought művét kiadják, melynek címe Menedék (Asylum). Ez az első olyan könyv, amely egy vámpírt földönkívüliként tár elénk. A vámpírok meghódítják a science fiction világát is.
 • 1958: Az USA-ban kiadják a Filmtörténet híres szörnyei című írást.
 • 1962: Megalakul a Drakula gróf Társasága, melynek vezetője Donald Reed.
 • 1965: Jeanne Youngson megalapítja a Drakula gróf rajongóinak klubját az USA-ban.
 • 1970: Sean Manchester létrehozza a Vámpírkutató Társaságot.
 • 1972: Hongkongban elkészül a Vampire Kung-Fu című film. Megjelenik Raymond T. MyNally és Radu Florescu In Search of Dracula című közös írása, amely Vlad Tepest igyekszik bemutatni. Stephan Kaplan megalapítja a Vámpírkutató Központot.
 • 1973: A vámpírtörténetek az ifjúsági irodalomban is elterjed Nancy Garden Vampires című munkája jóvoltából.
 • 1975: Megjelenik az első olyan újság, amelyik vámpírrajongóknak szól. Címe Sötét árnyak világa, szerkesztője Fred Saberhagen.
 • 1977: Megalakul a Vámpírtanulmányozók Társasága Martin V. Riccardo jóvoltából.
 • 1979: A vámpírok a rockzenében is kamatoztatják magukat; Lugosi Béla halála címmel kiadja lemezét az amerikai Bauhaus zenekar.
 • 1980: Dublinban megalakul a Bram Stoker Társaság. Richard Chase öngyilkosságot követ el a börtönben. Őt azért kannibalizmusért és „Drakula-gyilkosságokért” ítélték el.
 • 1989: Causcescu halála után megnyílik a kapu a nyugati vámpírrajongók előtt.
 • 1991: Megjelenik, és sikert arat a Vampire: The Masquerade című számítógépes szerepjáték.
 • 1992: Elítélik Andrej Csikatilov, rosztovi lakost, mert félszáz embert ölt meg vámpír módszerrel.

2000 környékén

 • Vámpír-szerepjátékok tömkelege jelenik meg az Interneten. Segesváron nemzetközi Drakula-fesztivált rendeztek. Egy rémpark létrehozásához a román kormány elvi hozzájárulást, az amerikaiak tőkét adnak. Segesvár mellé tervezik.
 • 2002: Malawi (Délkelet-Afrika) vámpírhisztériában tör ki. Egy embert meglincselnek, mert vámpírnak hiszik. A lakosok egy része északra menekül.