Főoldal Amy Regények Carrd Galéria Oldal Chat
Mysteries of the Night
Egy csippetnyi blog egy nem átlagos lány tollából.
Vámpírok | Vámpírszótár a Vampire: The Masquerade játékhoz

Amaranth: Egy másik vértestvér vérének szívása.

Anarchista: Az öregek által megvetett, fiatal vámpír. A legtöbb zöldfülűt automatikusan anarchistának titulálják, a huszadik század termékének tartják.

Ankilla: Olyan vámpír, aki túl fiatal ahhoz, hogy öregnek nevezzék, ahhoz viszont túl öreg, hogy az új nemzedékekbe tartozzon.

Antediluvian: A legöregebb vámpírok egyike, a Harmadik Generáció tagja. A Jyhad hadurai.

Arkon: Nagy erejű vámpírok, akik közvetlenül egy Herceget szolgálnak és városról városra vándorolnak. Az Arkonok feladata a megfutamodott, egy városból elmenekült vámpírok elfogása vagy épp elpusztítása. Tulajdonképpen fejvadászok.

Autarkis: Olyan vámpír, aki nem kíván a Vértestvérek társadalmába tartozni és nem ismeri el egy tartományban a Herceg fennhatóságát.

Bestia: A vámpírban lakozó szörnyeteg, amely bizonyos esetekben felülkerekedik, a vámpíron. Ekkor a vámpír elveszti teljes emberi mivoltát, és szörnyeteggé válik.

Csók: A vér kiszívása egy halandóból.

Éhség: A vámpírnak, akár az embernek vagy bármely állatnak, táplálkoznia kell. A vámpíroknál ez kissé intenzívebben jelentkezik. Ők nem csak testi szükségleteiket elégítik ki, hanem evés közben gyönyört élnek át. Egyfajta belső késztetés.

Élet: A vér szívásának mesterkélten szépített kifejezése, sok vértestvér használja ezt, csupán finomkodásból.

Elysium: Elysiumnak nevezik azokat a helyeket, ahol az öregek találkoznak és tanácskoznak. Ezek általában magas kultúrával rendelkező helyek, például operák, színházak.

Ember: A vámpírban megmaradt emberi szellem, ami állandóan harcban áll a bestiával.

Farkas (vérfarkas): A vámpírok halandó ellenfeleinek megnevezése, ezek a lények vérfarkasok (lycanok).

Fészek: Vámpírok csoportja, akik egy vezető körül gyűltek össze. A fészek idővel akár klánná is válhat.

Gaztevő: Olyan vámpír, aki kizárólag fajtársai vérét szívja.

Gehanna: A Harmadik Ciklus vége, az Armageddon eljövetele, amikor az özönvizek felébrednek és elnyelnek minden vámpírt. Tulajdonképpen a világvége a vámpírok számára.

Generci: Az évszázadok száma egy vámpír születése és Káin között.

Ghoul: A Ghoul egy szolga, aki rendszeresen issza gazdája, a vámpír vérét. Ezzel ugyan bizonyos természetfölötti képességekre tesz szert, de mégsem válik vámpírrá. Általában a gazdájuk ügyeit intézik nappal, amikor az alszik.

Herceg: Egy nagyhatalmú vámpír, aki legtöbbször egy város felett uralkodik. A Hercegeknek általában van saját Fészkük. A női vámpírt is Hercegnek hívják.

Inconnu (ártatlan): A vámpírok azon csoportja, akik visszavonultan élnek, és kivonták magukat minden halandókkal, vagy éppen vámpírokkal való összetűzésből, kapcsolatból. Felfogásuk szerint nem keveredtek bele a Jyhad-ba (lásd később).

Jyhad: Egy titkos háború, amely néhány harmadik generációs vámpír között folyik, akik még ma is élnek. Ezek fiatalabb vámpírokat használnak fel harcaikhoz, ők maguk mindig háttérben maradnak. De a Jyhad szó használatos bármilyen összetűzésre vámpírok között.

Káinita: Egy vámpír (l. Vértestvér).

Kamarilla: A vámpírok titkos szervezete, mely globálisan felöleli hét klánt. Tulajdonképpen a vámpírok államszervezete.

Kanaille: A halandók azon csoportja, ahonnan egy bizonyos vámpír legszívesebben szedi áldozatait. Például van olyan, aki csak a felső tízezer körében vadászik.

Kauchemar: Olyan vámpír, aki áldozataival álmukban végez, megakadályozva ezzel felébredésüket.

Klán: Hasonló gondolkodású, felfogású vámpírok gyülekezete.

Kóborló: Ezzel a névvel az olyan vámpírokat illetik, akik nem tartoznak egyik klánba sem. A klán nélküliség nem ritka eset a vértestvérek közt.

Kölyök: A tapasztalatlan vagy meggondolatlan vámpírok gúnyneve, de általában minden fiatalt így emlegetnek.

Kunkttor: Olyan vámpír, aki táplálkozás közben túl kevés vért szív ki áldozatából egyszerre, ezért az nem hal meg azonnal. A vér lassan távozik az áldozat testéből, ezért iszonyúan szenved.

Maszkarádé: A Maszkarádé eredete még a nagy háborúk végére nyúlik vissza. A Kamarilla csak így élte túl az évszázadokat. A Maszkarádé tulajdonképpen rejtőzködés, a halandók előtt. A lényege az, hogy senki sem tudhatja meg, hogy léteznek vámpírok. (Maga a név még az Inkvizíció idejéből származik.)

Meddők: A város azon részei, amelyeken életnek semmi nyoma, teljesen elhagyatottak. Pl.: temetők, elhagyott épületek és parkok.

Menedék: Az a hely, ahol a vámpír a nappali órákat tölti.

Nod Könyve: Nod könyve a vámpírok históriáját írja le, egészen Káin születésétől napjainkig. A klánok harcait, a történelmüket. Nod könyve sohasem jelent meg teljes egészében, csak részletek ismertek különböző nyelveken.

Öreg: A vámpírt, aki háromszáz éves, vagy annál idősebb, öregnek nevezik. Az öregek magukat tartják a legerősebbnek, és általában a saját háborúikkal vannak elfoglalva.

Söpredék: Olyan vámpír, aki kizárólag az utcán alvó hajléktalanok közül szedi áldozatait, és általában nem rendelkezik állandó menedékkel.

Szabbat: Az egyik legkülönösebb vámpír szekta, amelynek székhelye Észak Amerikában van. Kegyetlenek és brutálisak. Legtöbbjük más vámpírok vérén él.

Szekta: Az elsődleges csoportok összefoglaló neve. Szekta például a Kamarilla, a Szabbat, a Függetlenek, vagy az Inconnu.

Születés: Egy halandó vámpírrá változtatása. A vámpír minden vérétől megfosztja áldozatát, majd visszajuttat bele egy kis mennyiségű vámpírvért.

Szülő: Egy másik vámpír teremtője. Itt is, csakúgy, mint a Hercegnél, női és férfi formája is ugyanaz.

Tartomány: Egy hely, amit általában egy nagyhatalmú vámpír birtokol, legtöbbször egy Herceg. A Hercegek fennhatósága ritkán terjed túl egy városon.

Változás: Az a pillanat, amikor egy halandóból vámpír lesz; a halandó metamorfózis során vámpírrá alakul át.

Vér: A vámpír öröksége. Ez teszi a vámpírt vámpírrá, tulajdonképpen ez az, ami a vámpír testében csörgedezik, és ez az, amivel új vámpírokat képes teremteni.

Vérkötés: A legfontosabb kötelék, ami két vámpír között létezhet. Ha egy vámpír teremt egy másikat, megitatja vérével. Ez egy misztikus hatalmat biztosít számára gyermeke fölött.

Vérrokon: Egy tag, ugyanabból a családfából (A kifejezéssel kizárólag fiatalabb vámpírokat illetnek).

Vértestvérek: Az összefüggés vámpírok közt ugyanabban a klánban és családfában. A rendszer tulajdonképpen ugyanaz, mint a halandóknál.

Zárt kör: Lásd: Fészek.