Főoldal Amy Regények Carrd Galéria Oldal Chat
Mysteries of the Night
Egy csippetnyi blog egy nem átlagos lány tollából.
Mérleg (IX.23. – X.22.)
Mérleg (IX.23. – X.22.)

Eleme: a levegő
Stabilitása: kardinális
Bolygója: a Vénusz
Polaritása: pozitív

Ilyenek a Mérlegek

Legjellemzőbb tulajdonsága: diplomácia, kapcsolatteremtés, érzékeny egyensúlyra törekvés. Nem szívesen keveredik olyan dolgokba, amik a lelki nyugalmát felborítják. Szívesen odázza el a teendőket, különösen a kényes természetű döntéseket, mert abban reménykedik, hogy majd megoldódnak maguktól. Nagyon érzéki és lenyűgöző viselkedésű. Alapjában véve sznob is, mivel igyekszik mások elvárásainak megfelelően viselkedni, öltözködni, élni. Azt reméli, hogy így biztosan elkerüli a konfrontációt. Kitűnő tehetsége van arra is, hogy kibúvót találjon, ha olyasmire kérik, amihez nem fűlik a foga. Ösztönösen irtózik mindentől, ami durva, hangos és közönséges. Mindent elkövet, hogy nyugalmat teremtsen maga körül. Személyiségét a Vénusz uralja, vagyis maga a megtestesült kellem. Az emberek vonzódnak hozzá, barátságos modora és vonzó megjelenése miatt. Megnyerő, kedves és szellemes – tökéletes vendéglátó és tökéletes vendég. Nagyon fontos számára, hogy milyennek látja a világ. Nem tud élni mások elismerése nélkül. Fő tulajdonságai közül első helyre sorolható a báj, az elegancia, a választékosság. Nem követi ész nélkül a divatot, inkább arra ügyel, hogy neki mi áll jól. Szívesen visel ékszert, kedveli az aranyat, a briliánst, de még az igazgyöngyöt is becsempészi valahogy a ruhatárába, gyűrűje vagy mandzsettagombja ékesítőjeként. Ám ha nem telik rá, hát inkább semmit nem hord, de utánzattal nem hajlandó megjelenni. A világot higgadtan, tárgyilagosan és realisztikusan szemléli. A lelkében dúló állandó feszültséget, labilitást a külső személők nem látják, nem érzékelik. Feleségként szerelmes természetű, aki finom lelki értékekkel rendelkezik. Ideális partner olyan gazdag, sikeres emberek számára, akik kényeztetni tudják. Ragaszkodik a hagyományokhoz, elismerést követel magának nemcsak a közéletben, a munkahelyen, hanem otthon, a családja körében is. A Mérleg számára a szerelem művészet. Szenvedélye túláradó, sok esetben nem is annyira a partnerébe, hanem magába a szerelem művészetébe szerelmes. Ebből következően nem otthonülő típus.

 

IKREK ASZCENDENS
Találékony és okos. Élete során állandóan a változatosságra törekszik. Állandó szellemi ösztönzésre van szüksége. Élvezi, ha próbára teheti szellemét és azt akarja, hogy mások szellemesnek, intelligensnek, tartsák. A felszínen barátságos, bizalomgerjesztő, de azért képes arra is, hogy éles nyelvét másokon köszörülje, és gúnyos legyen. Ez elbátortalaníthatja a környezetében azokat, akik először találkoznak önnel. Sok esetben ez a kicsit fölényes modor érzékeny belsőt takar, és voltaképpen saját bizonytalanságát próbálja a fölényeskedéssel palástolni.

HOGYAN HAT RÁD AZ ASZCENDENSED?
Ma már szinte mindenki tudja, hogy melyik állatövi jegyben járt a Nap, amikor született. Ez a napjegye, amiből annyi derül ki, hogy milyen adottságokkal látta meg a napvilágot. Ám ahhoz, hogy a jövőre vonatkozó előrejelzés, illetve a személyiség árnyaltabb vonásai is kiderüljenek, szükség van az aszcendensre, amit a születési óra-perc és a születés helyének ismeretében lehet kiszámítani. Az a jegy, amelybe az aszcendens kerül – az úgynevezett felkelő jegy. S hogy miért „felkelő jegy?” Mert azt a pont jelöli, ahol a születés pillanatában éppen felkelőben volt a Nap. Az aszcendens nemcsak befolyásolja a Napjegy adta tulajdonságokat, de megmutatja azt is, hogyan sikerül valóra váltani mindazt, amit a Napjegy „belénk kódolt”.

 

NAP A MÉRLEGBEN
Ebben a jelben a Nap ereje csökken, ezért túl sok akaraterőt és kitartást nem tud adni. Ezért is kerüli a konfrontációt, a vitákat. Igazi diplomata, van érzéke a dolgok összekapcsolásához, tiszteli az értékeket, és mindennek megadja a módját. A szépség és a szeretet alapvető igénye. Személyiségét a Vénusz uralja. Kellemes a modora és vonzó a megjelenése, megnyerő, kedves és szellemes – tökéletes vendéglátó és tökéletes vendég. Szinte lubickol az olyan emberek között, akik osztják a véleményét. Nagyfokú szociális érzékkel rendelkezik és diplomatikus, akivel könnyen szót lehet érteni, mert a világot higgadtan, tárgyilagosan és realisztikusan szemléli. Képes harmóniát és békét teremteni a környezetében, így a lelkében dúló állandó feszültséget, labilitást a külvilág nem veszi észre, nem érzékeli. Legfeljebb annyit konstatálnak, hogy nehezen dönt, nem szívesen keveredik olyan dologba, ami a lelki nyugalmát felboríthatja. Szívesen odázza el a teendőket, különösen a kényes természetű döntéseket, mert abban reménykedik, hogy majd megoldódnak maguktól. Kitűnő tehetsége van arra is, hogy kibúvót találjon, ha olyasmire kérik, amihez nem fűlik a foga. Viszont késhegyig menő vitát tud folytatni olyan témában, amely őszintén érdekli. Rendkívül bohém lélek, legnagyobb erénye, hogy szívesen hallgat meg másokat, könnyedén bánik a szavakkal, bókokkal, de ez még nem jelenti azt, hogy hűtlen is. Egyszerűen akkor teljes az élete, ha sikerül elnyernie az emberek tetszését, ha hódíthat. Ez a lételeme. De attól még azt az egyet, az Igazit, a Társat szereti, hozzá tér haza, mellette érzi magát biztonságban. Diszharmonikus hatások nyomán kialakulhat a hiúság és az önimádat. Mindenkivel jóban szeretne lenni, nem vállalja az összeütközést, elvtelen. A látszólagos béke kedvéért hajlandó a megalkuvásra.

HOGYAN HAT RÁD A NAP?
A Napjegy adja az alaptulajdonságainkat, valójában ez az égi ujjlenyomatunk. A Nap helyzete tárja fel a külvilág felé mutatott arcunkat. Ez az égitest irányítja tudatos megnyilvánulásainkat. Akinek a Napjegye és az ascendense nem azonos, annál a két jegy tulajdonságai keverednek. A Nap az akarattal, az életerővel, a lendülettel, az ambícióval és lényünk kívülről vezérelt, materiális világban megnyilvánuló részével van kapcsolatban. A Nap jelképezi a férfiasságot, a jang-energiát, az egót, vagyis a tudat „ébren lévő” oldalát uralja. Legfontosabb Nap-jellemvonások: a függetlenség, kreativitás, magabiztosság, lobbanékonyság, bátorság, optimizmus, nagylelkűség.

 

MERKÚR A SZŰZBEN
Saját jelében a Merkúr a tiszta ész, a világos gondolatok megtestesítője. Hatására ön is fejlett kritikai érzékkel, nyelvtehetséggel, tudományos hajlammal és jó előadói készséggel rendelkezik. A dolgok részletes megismerését alapvető követelménynek tartja. Jó elemző képességei vannak, emiatt azonban döntéshelyzetekben elbizonytalanodik. Könnyen megfelel a legmagasabb szellemi elvárásoknak is. Negatív aspektusok esetén önzővé, kötekedővé, szőrszálhasogatóvá és kicsinyessé válhat. Mások gyengéit felnagyítja, a saját hibáit és tévedéseit azonban képtelen belátni.

HOGYAN HAT RÁD A MERKÚR?
Merkúr a görög mitológiában Hermész, aki Zeusz és Gaia gyermeke, az istenek hírnöke. Ennek megfelelően a Merkúr az asztrológiában összekapcsolja a szellemet és a testet, az anyagot és a lelket. Mindennel összefügg, ami mozgást, kapcsolatot és közlékenységet fejez ki. Elsősorban a mentális folyamatokra, a gondolkodásra, a kézügyességre és a kifejezőkészségre van hatással. A kommunikáció, a tanulás, az utazás, az írás, beszédkészség és a tempó gyorsasága tartozik uralma alá. Helyzetéből kiderül szellemi képességünk, gondolkodásunk gyorsasága, a másokhoz való kapcsolatunk milyensége.

 

VÉNUSZ A SKORPIÓBAN
A szelíd Vénusz ebben a jegyben erős érzékiséget, szenvedélyességet gerjeszt. Bár nehezen tárulkozik ki, de amikor megnyílik, óriási érzelmi energiát sugároz. Fellépése határozott, fontosnak tartja az anyagi biztonságot. A Skorpió féltékenysége időről időre fellobban a lelkében. És ez nemcsak a párkapcsolatban jelentkezik, hanem a barátságokban, sőt, a családon belül és a munkatársakkal szemben is. Negatív aspektusokban kicsapongó, féktelen, féltékeny, sértődékeny és összeférhetetlen lesz.

HOGYAN HAT RÁD A VÉNUSZ?
A Vénuszt a „kis szerencse” bolygójának tekintik, és bárhol áll a képletben, mindig valami kellemeset tartogat. Még a rossz hatásai sem tragikusak, inkább emberi hibákra utalnak. A Vénusz a kapcsolatokra hat leginkább, a romantika, a szerelem, a szépség, a béke, a kényelem, a harmónia és a női természet jelölője. Az érzékiséget, gyengédséget, gyönyört, a házasságot, a párkapcsolatot, a művészeteket és a művészi hajlamot befolyásolja. Vagyis e nőies jellegű bolygó hatása alatt általában kellemes és szép dolgok állnak. A harmonikus Vénusz-természet vonzó, vidám, barátságos, művészi hajlamú, odaadó, gyengéd, szórakoztató, és egészségesen érzéki. Diszharmóniában hiúság, felületesség, féltékenység, elhanyagoltság és léhaság jellemző.

 

MARS A MÉRLEGBEN
Mivel a Mérleg a szerelem, a harmónia és a jó emberi kapcsolatok iránti szükséglet képviselője, a Mars e jegyben nehezen tudja kifejteni a hatását. A tüzes lángolás inkább izzó parázzsá szelídül. De azért tud égetni. Megnyerő modora, vonzó külseje révén hamar belopja magát az emberek szívébe. Sok szerelmi élményben van része. Mivel a Mérleg a szerelembe szerelmes, gyakran lobban lángra a szíve az első látásra. Az ilyen fellángolások azonban általában csalódással végződnek. Negatív aspektusoknál vállalkozásaiban balszerencsés, kalandjai botrányba fulladnak. A kompromisszum mindenáron való keresése gerinctelenné teszi.

HOGYAN HAT RÁD A MARS?
Ez a férfias jellegű bolygó képviseli a horoszkópban az erőt, az akaratot, az energiát, a cselekvést, a becsvágyat, a bátorságot, az elszántságot, a küzdőképességet, és az aktív erotikát. A Mars érzékelteti a fizikai energiáinkat, a kudarc utáni talpra álláshoz szükséges erőt, a szexuális vágyat. Párkapcsolatban az válik dominánssá, akinek erősebb helyzetű a Marsa. A szexuális kielégülés és összhang gyakran kimutatható a közös horoszkópban lévő két Mars által. A harmonikus Mars-természet határozott, tevékeny, bizakodó, önbizalommal teli és lelkesedő. Diszharmonikus állásnál jellemző az erőszak, a túlzott szenvedély, a vakmerőség, az összeférhetetlenség, az agresszivitás, a bosszúálló és veszekedő hajlam.

 

JUPITER A RÁKBAN
Ábrándozó természetű, jóindulatú, megnyerő modorú, intuitív, érzékeny, élénk képzelőerővel megáldva. Könnyen befolyásolható, idealista, romantikus lélek. Hitében és a dolgok elfogadásában mindig az adott hangulata befolyásolja. A környezete ezt bizonytalanságnak, állhatatlanságnak látja, ugyanis a külső benyomások és a pillanatnyi érzelmek alapján akár többször is módosítja vallási, politikai meggyőződését. Erős az intuíciója, bele tudja érezni magát mások gondolatvilágába. Képes többet tenni másokért, mint önmagáért. Önzővé csak akkor válik, ha a családját komoly támadás éri. A célja elérésében a határokat pillanatnyi elképzelése szerint változtatja. Nagyra értékeli a lelki gazdagságot, a mély érzéseket. Fontos szerepet kap az életében az otthon és a hazaszeretet.

HOGYAN HAT RÁD A JUPITER?
A nagy szerencse bolygójának is nevezik. Életünk szebbé és boldogabbá tételében segít – a sors pozitív tendenciáin keresztül, ez pedig a hit által működik. Legtöbben arra várunk, hogy a szerencse segítsen rajtunk, ám meg kell értenünk, hogy ezt magunknak kell megalapozni. A „szerencsés” emberek tudnak hinni körülményeik kedvező alakulásában. Mindenki az által teljesedhet ki, ha magába olvasztja a Jupitert, vagyis az általa képviselt hitet, kozmikus törvényeket. De vigyázat, mert ez a bolygó nemcsak a jót teljesítheti ki, felerősíti az önhittséget, túlzásokra, vakbuzgóságra készteti azokat, akik nem tudnak uralkodni vágyaikon, érzéseiken, akik előítéleteik alapján döntenek.

 

SZATURNUSZ A BAKBAN
Saját jegyében a Szaturnusz minden jó tulajdonsága érvényre jut: hatására ön szorgalmas, kitartó, alapos és megbízható. Törekvéseit többnyire siker koronázza, becsvágyát is előbb-utóbb ki tudja elégíteni. Céljaiért teljes erőbedobással küzd. Általában gyakorlati érzékkel rendelkezik, az elvont dolgok, az ábrándok távol állnak alkatától. Rossz tulajdonsága, hogy nem képes elviselni, ha valamiről le kell mondania. Gyermekeivel szemben szigorú, ami nem baj, de az már igen, hogyha a saját álmait akarja velük valóra váltatni.

HOGYAN HAT RÁD A SZATURNUSZ?
A Szaturnusz a karma bolygója. Sorsszerű, végzetszerű eseményeket jelez, akadályokat, amiket le kell győzni. Olyan, mint egy útjelző tábla: fájdalmas, elkerülhetetlen kanyarokra kényszerít, és közben, ha jól figyelünk, rengeteg tanulsággal lehetünk gazdagabbak. Jelképe, a kereszt és a félkör, ami azt szimbolizálja, hogy az anyag keresztje a lélekre nehezedik. Nem kis feladatot ró ránk. Ő a nagy sorsfordító, a nagy akadályozó, az előrehaladás gátlója. Ő szabja meg életünk keretét és határait. Szándéka az, hogy próbára tegyen, és az anyagi céloktól a magasabb célok felé vezessen. Nem törődik vele, hogy akarjuk-e, csak teszi a dolgát…

 

URÁNUSZ A BAKBAN
Szorgalmas, komoly, megbízható, szívós és állhatatos. Becsvágya felelősségteljes állások elérésére sarkallja. Folyamatosan küzd saját maga ellen, hiszen alapjában véve nehezen változtat, szívesen épít a múltra, konzervatív. Jó a problémamegoldó készsége, általában mindenben a logikát, a részleteket tartja a legfontosabbnak. A környezetvédelem elkötelezett harcosa.

HOGYAN HAT RÁD A URÁNUSZ?
A lassú mozogású Uránusz a szellemi fejlődés képviselője, a szabadság és a függetlenség planétája. Hangsúlyozza a másságot, a különlegességet, a határtalant. Nem véletlen tehát, hogy az Uránusz a zsenik és egyúttal az őrültek bolygója. Váratlan fejleményeket, hirtelen változásokat idéz elő. Mivel magában hordozza a feszültség lehetőségét, meg kell próbálni ezt a feszültséget pozitív energiává transzformálni. Tanítása az, hogy el kell szakadnunk az anyag vonzásától, mert csak szellemi szinten élhetjük meg a végtelen szabadságot és függetlenséget.

 

NEPTUNUSZ A BAKBAN
Józan gondolkodású, széles látókörű, általában lelki-szellemi törekvések jellemzik. Összefogottsága érzelmi és lelki dolgokban nyilvánul meg. Az élet egyét területein, főleg a hétköznapokban határozatlan, és ez nagyon zavarja. Gyakran lesz úrrá hangulatán a búskomorság.

HOGYAN HAT RÁD A NEPTUNUSZ?
A Neptunuszt a 20. században fedezték fel. 146 év alatt kerüli meg a Napot, vagyis egy-egy jegyben kb. 14 esztendőt tölt. Elsősorban a tömetekre hat, de a lelki eseményeket is befolyásolja. Valójában nyolc neptunuszi helyzet elemzése volna életszerű, mert a többi átvonulás vagy túl régen volt, vagy meglehetősen sokára következik be. A Neptunusz egyébként az egyetemes szeretet jelölője. Feloldja a fizikai és a lelki sík közötti határokat. Az anyagtól való elszakadás azonban nemcsak a fantázia segítségével, illúzióba menekülés, vízionálás által lehetséges, hanem elérhető az alkohol, kábítószer segítségével is. A Neptunusz jelzi a spirituális és lelki fejlődést, a hit és a szeretet erejét, gyakorlását. A bolygó erősíti az intuíciót, a spirituális és művészi képességeket, fejleszti az együttérzést és az emberszeretetet. Diszharmonikus aspektusai zavaros gondolkodást, gyenge idegrendszert, hiszékenységet, szenvedélybetegségeket jelez.

 

PLÚTÓ A SKORPIÓBAN
Erős belső késztetést érez a halál és az árnyékvilág megismerésére, gondolatai a titkok és a megismerhetetlen körül forognak. Fél a dolgok elvesztésétől. Ez az állás nagy intenzitást, céltudatosságot és elszántságot ad. Gyakran olyan mély pesszimizmus lesz úrrá gondolatain, hogy az egész világot az ellenségének érzi. Mindenkit elmar maga mellől, és könnyen egyedül marad.

HOGYAN HAT RÁD A PLÚTÓ?
A Plútó nem annyira az egyes emberek, mint inkább nemzedékek életére hat. Az érzések szellemi energiákká való transzformációját szimbolizálja. A görög mitológiában Hádész az alvilág ura, így a Plútó a tudattalanunkkal, árnyékvilágunkkal áll kapcsolatban. Az emberi tudattalan ősi mélységéből pedig már csak fölfelé vezet az út. A Plútó segítségével próbatételeken és fájdalmas kényszerűségek tapasztalatain keresztül juthatunk a szellemi fejlődés magasabb fokára. Eközben a lélek transzformálódik, regenerálódik és újjáépül. Amikor a Plútó belépett a Rákba, kitört az első világháború, Családok bomlottak fel, gyerekek ezrei – akik akkor születtek – csonka családban nőttek fel. Akkor tört ki a második világháború, amikor az Oroszlán jegybe lépett a Plútó. Újabb világégést élt meg az emberiség. A következő Plútó-jegyváltás az ipari forradalmat, a mikrochipeket és az elektronikai ipar fejlődését, az atomfegyverkezést „szülte”. A nyolcvanas években a Mérlegben járva a szexuális forradalom köszöntött az emberiségre. Aztán a Skorpió-Plútó a nyolcvanas években az AIDS-t, a nagy influenza-járványokat hozta. A Nyilasban járva erkölcsi rombolást, értékválságot, a törvény totális felborulását, gerillaháborúkat és terrorakciókat robbantott ki 2008. januárban lépett be a Bak jelébe, majd retrográdra fordulva visszatért még a Nyilasba. 2008. novembere óta ismét a Bakban tartózkodik, és ott is marad 2024 januárjáig. Tizenhat éven keresztül lesz elfoglalva az anyagi világunk jelenlegi feltételeinek radikális lebontásával, majd újraépítésével.